Održan Okrugli stol – „Analiza zanimanja iz NKZ u podsektoru Sport s osvrtom na buduću potražnju koju definiraju strateški dokumenti”

Kineziološki fakultet u Splitu korisnik je projekta vrijednog 593 000 kn pod nazivom RAZVOJ STANDARDA ZANIMANJA, STANDARDA KVALIFIKACIJA I DIPLOMSKIH STUDIJSKIH PROGRAMA U KINEZIOLOGIJI. Projekt je financiran iz Europskog strukturnog fonda (ESF), OP «Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.».

Partneri Fakulteta su Hrvatski kineziološki savez, Hrvatski paraolimpijski odbor te Alumni udruga KIFST-a. Dana 30.08.2015. održana je prva zajednička aktivnost Fakulteta i partnera – Okrugli stol na temu: „Analiza zanimanja iz NKZ u podsektoru Sport s osvrtom na buduću potražnju koju definiraju strateški dokumenti“.

Na navedenom Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici prijavitelja, partnera i ciljnih skupina (studenti, diplomirani kineziolozi, poslodavci).

Rasprava je potvrdila potrebu za izradom standarda zanimanja (prema Pravilniku o HKO-u) u podsektoru sport, a osobito u djelatnostima kineziološke edukacije, turizma, menadžmenta u sportu i kineziologiji, kineziterapiji, te u području tjelesne aktivnosti i zdravlja.

Velik broj diplomiranih kineziologa rade u navedenim djelatnostima, ali zbog neusklađenosti tržišta rada s Nacionalnom klasifikacijom zanimanja, ta radna mjesta nisu prepoznatljiva. Stoga su sudionici Okruglog stola zaključili da bi se upravo ovim projektom mogao riješiti navedeni problem usklađivanja.

Zapisnik s Okruglog stola

http://m.slobodnadalmacija.hr/Sport/Najnovije/tabid/299/articleType/ArticleView/articleId/297915/Default.aspx